Klu. Duikteam DEEPSTAR Leeuwarden

De vereniging is opgericht in 1984 door een stel enthousiaste sportduikers van de vliegbasis Leeuwarden. De vereniging kent leden, ereleden, buitenleden en donateurs.

De vereniging heeft zich niet verbonden aan enige onderwatersport organisatie. Dit betekent dat iedereen werkzaam op de vliegbasis Leeuwarden als ook zijn of haar gezinsleden lid kan worden, ongeacht bij welke organisatie hij of zij een brevet heeft gehaald of wil halen. Ook als u tijdelijk op de vliegbasis bent geplaatst, kunt u lid worden. De minimale duur van het lidmaatschap bedraagt dan 1 maand.

Onderwatersport

Het doel is het beoefenen en bevorderen van de onderwatersport in verenigingsverband en het behartigen van de daarmee samenhangende belangen van haar leden met inachtneming van de daarvoor geldende regels en voorschriften.

Middelen

Wij hebben de beschikking over een eigen compressor voor perslucht. Daarnaast hebben wij persluchtflessen, ademautomaten en stab- jackets (trimvesten) voor training en opleiding. Deze materialen zijn ook beschikbaar voor verhuur. Wij maken gebruik van het zwembad "De Blauwe Golf" in Leeuwarden voor het geven van conditie- en techniektraining.

Cursusinfo

De vereniging streeft ernaar om tenminste een keer per jaar een cursus te starten, waarbij aspirant-sportduikers kunnen worden opgeleid voor het 1-sters / Open Water IADS sportduikbrevet. Voor reeds gebrevetteerde leden bestaat de mogelijkheid om vervolgcursussen te volgen.

Overzicht van de cursus:

  • Zwembadlessen, snorkel- en duiktechniek.
  • Theorielessen.
  • Buitenwaterlessen.


De zwembadlessen vinden plaat in het zwembad "De Blauwe Golf" te Leeuwarden op dinsdag van 19:00 tot 20:00. Deze lessen worden afgesloten met een zwembadtoets. De theorielessen worden  modulair gegeven en worden afgesloten met een theoretische toets. Na behalen zwembadmodule en theorie-module gaan we vervolgens verder met de buitenwatermodules die hier in de omgeving gegeven worden.

Er worden ± 8 buitenwaterlessen gegeven. Na afsluiting van de buitenwatermodules wordt het 1-sters Open Water / IADS uitgereikt. De buitenwaterlessen worden in overleg met de cursisten gehouden.


Introductie(lessen):
Bij voldoende belangstelling geven wij van 19:00 tot 20:00 uur in het zwembad "De Blauwe Golf" introductie-lessen, waarbij u kunt kennismaken met het sportduiken, het materiaal en de wijze van trainen en opleiden.

Interesse? Neem dan contact op
Meer dan 25 jaar duik ervaring.

KLU Duikteam Deepstar Vlb Leeuwarden

De vereniging is opgericht in 1984 door een stel enthousiaste sportduikers van de vliegbasis Leeuwarden. De vereniging kent leden, ereleden, buitenleden en donateurs. De vereniging heeft zich niet verbonden aan enige onderwatersport organisatie. Dit betekent dat iedereen werkzaam op de vliegbasis als ook zijn of haar gezinsleden lid kan worden, ongeacht bij welke organisatie hij of zij een brevet heeft gehaald of wil halen. Ook als u tijdelijk op de vliegbasis bent geplaatst, kunt u lid worden. De minimale duur van het lidmaatschap bedraagt dan 1 maand.

Lees meer